<img alt="" src="https://secure.innovation-perceptive52.com/789714.png" style="display:none;">
Demo aanvragen
nl
Newsroom

Meet the CEO of the Future: hoe CEO's vandaag de toekomst voorbereident

De wereld waarin we leven en werken evolueert razendsnel. En de coronapandemie heeft die trend nog versterkt. Wat betekent dit voor CEO's vandaag en in de toekomst? Hoe is hun kijk veranderd door COVID-19 en welke keuzes bepalen hun strategie? Consultant PwC Belgium en de redactie van Trends hielden daarover een grote CEO-enquête. In een uitzending op Kanaal Z bespreken 7 Vlaamse CEO's de resultaten.

Artikel origineel verschenen in Trends.

De uitdagingen waar bedrijven en CEO's mee worden geconfronteerd, zijn erg divers: uiteraard gaat het over digitalisering, klimaatverandering en vergrijzing, maar ook de steeds diversere samenleving, en war for talent vragen om een nieuw leiderschap. "Als bedrijf moeten we vandaag veel flexibeler zijn. De coronacrisis heeft dat aangetoond maar ook de grondstoffencrisis dwingt ons ertoe. Je kan plannen maken zoveel je wil, maar je moet die zeer flexibel kunnen aanpassen als het nodig is", stelt David Orgaz-D'Hollander, president Belgium and Netherlands cluster bij Schneider Electric.

 

Duurzaamheid en ESG

Duurzaamheid en de ESG-criteria staan nu hoog op de agenda. Axel Smits, chairman en senior partner PwC Belgium: "Bedrijven waren al bezig met milieu en goed bestuur, maar er is een momentum ontstaan. Voor het klimaat is het stilaan 5 na 12. En er komt een nieuwe generatie op de arbeidsmarkt die ongeduldiger is en andere verwachtingen heeft rond de samenleving. Niemand kan dus nog om die thema's heen."

 

Toch is er nog werk aan de winkel, stelt Yves Van Ingelgem, CEO bij Zensor vast: "Wij monitoren machines of infrastructuur zoals bruggen en tunnels met als doel om die zo lang mogelijk en zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Voor heel wat klanten is operationele efficiëntie de drijfveer, in dergelijke gesprekken gaat het zelden over duurzaamheid. Maar sowieso nemen wij dat wel mee in onze digitaliseringsprojecten."

 

Digitalisering en de war for talent

Digitalisering is ook in de sector van hr-dienstverleners een belangrijke trend. "Persoonlijke gesprekken met kandidaten die we een job willen aanbieden blijven de basis", vertelt Ingrid Verduyn, business partner bij WAW Jobs, "maar we moeten volop mee in de digitale wereld om onze vacatures breed te verspreiden en toch zoveel mogelijk mensen te bereiken."

 

De war for talent, voldoende mensen vinden om als bedrijf verder te groeien, is CEO's prioriteit nummer één vandaag. "Iedereen schreeuwt om talent en het is geen evidentie om al die vacatures in te vullen. Ik denk dat alle beroepen vandaag knelpuntberoepen zijn", gaat Rika Coppens CEO van House of HR verder. "We zullen daar als sector creatief mee om moeten gaan. Iedereen die wil en kan werken, moeten we aan de slag helpen."

 

Diversiteit en inclusie

Ook scale-up Hello Customer is in permanente rekruteringsmodus. CEO Leslie Cottenjé: "Dat brengt bijkomende uitdagingen met zich mee. We hebben de afgelopen maanden 30 nieuwe medewerkers aangeworven, op alle niveaus. En we hebben niet voldoende tijd om iedereen volledig op te leiden. We moeten dus zoeken naar voldoende profielen met expertise, die ook als mentor kunnen fungeren voor jongere teamleden. Voldoende diversiteit qua opleiding, ervaring en leeftijd is dus een aandachtspunt."

 

Voor Tom Willemen, CEO van Willemen Groep, is diversiteit een grote uitdaging: "We hebben diversiteit nodig om er enerzijds voor te zorgen dat er voldoende instroom is van talent. Anderzijds wil je in een snel veranderende wereld ook zoveel mogelijk verschillende standpunten en visies in je bedrijf aanwezig hebben, zowel in de leidinggevende organen als verspreid over de hele structuur."

 

"Als je als bedrijf een impact wil hebben op de samenleving, moet je organisatie ook een weerspiegeling zijn van die samenleving. En dan komt het erop aan om te evolueren naar een inclusieve organisatie, waarbij die diverse talenten ook kunnen doorstromen tot in het leiderschap. Zorg ervoor dat niet enkel de cijfers en KPI's goed zijn, maar dat het ook gedragen en doorleefd is in je bedrijf", besluit Axel Smits van PwC Belgium.