<img alt="" src="https://secure.innovation-perceptive52.com/789714.png" style="display:none;">
Demo aanvragen
nl
Topic(s): Klantgerichtheid CX & Bedrijfsstrategie

Hoe je retailsucces bereikt in de komende tien jaar

Dit artikel is gebaseerd op de officiële samenvatting van het rapport van het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum) en Accenture over de (rooskleurige) toekomst van retail. Retail zal niet sterven, maar het zal wel volledig veranderen. Zij die hun unieke verkoopargument blijven baseren alleen op gewone handel, zullen het onderspit delven tegenover e-commerce.

 

Fragment uit het rapport:

Er word verwacht dat de komende tien jaar een gouden tijdperk zal zijn voor consumenten, waarin ze nog meer keuze en controle zullen hebben. Ze zullen geconfronteerd worden met nog meer producten en diensten die vaak zelfs aangepast zijn aan hun persoonlijke wensen en behoeften. Consumenten zullen transparantie van prijs en kwaliteit blijven eisen, evenals een uitgebreid gamma aan opties om hun wensen te vervullen.

In het algemeen is de retailsector kaar om nog inspirerender, spannender en gemakkelijker te worden, afhankelijk van de steeds veranderende behoeften van de consument.

De evolutie van de vraag van de consument gecombineerd met de transformerende technologische innovaties, zullen leiden tot fundamentele veranderingen. Bedrijven zullen zich blijven aanpassen aan de behoeften van hun klanten, waardoor de grens tussen "retailer" en "producent" zal blijven vervagen.

Deze krachten zullen ervoor zorgen dat het landschap van de retail en de zogenaamde Consumer Packaged Goods (CPG), of de veelverkochte consumentengoederen, de komende tien jaar meer zullen veranderen dan in de afgelopen veertig jaar. Succes in het komende decennium zal hoofdzakelijk te maken hebben met een goed begrip vormen van de mondige consument en er een band mee opbouwen. Daarvoor zal een beroep moeten worden gedaan op disruptieve technologieën, transformerende business modellen zowel online als offline, en zullen er enkele sleutelcapaciteiten moeten worden gevormd.

Redenen voor succes

ls retailers en CPG-organisaties de komende tien jaar en de daaropvolgende jaren willen slagen, zullen ze:

1. De steeds mondigere consument beter moeten begrijpen en er een band mee moeten ontwikkelen

Dankzij de technologie staat de hyperverbonden consument steeds sterker in zijn schoenen en wordt waarde opnieuw gedefinieerd. De traditionele drijfveren, keuze en gemak, zijn nog steeds relevant, maar nu zijn controle en ervaring ook belangrijk. Wereldwijd hebben klanten keuze uit meer dan een miljard verschillende producten aangeboden door talloze traditionele concurrenten en dynamische nieuwe spelers die experimenteren met nieuwe business modellen en customerengagementmethodes.

2. In sneltempo revolutionaire technologieën moeten toepassen

echnologie zal een van de stuwende krachten zijn achter de transformatie van de retailindustrie. Om de slagen op de retailmarkt zullen bedrijven onophoudelijk moeten focussen op technologie om waarde te blijven creëren voor consumenten. Maar ze moeten daarvoor wel zorgen dat de kosten en voordelen ervan realistisch zijn.

3. De kracht van transformerende business modellen moeten ontdekken in zowel de echte als de digitale wereld

De komende tien jaar zal de grens tussen online en offline blijven vervagen. Opkomende business modellen zullen zich blijven verspreiden en steeds groter worden en meer momentum creëren. In de retailindustrie zal een waardemigratie te zien zijn (van het ene business model naar het andere) in plaats van een waardetoevoeging, en dat komt doordat de lonen in de digitaal ontwikkelde landen traag stijgen en doordat het koopgedrag van consumenten veranderd is van producten naar diensten. De verwachtingen zijn dat de penetratiegraad van e-commerce in de toekomst zal groeien van 10% vandaag naar 40% in 2026. Maar de gemiddelden kunnen misleidend zijn, en sommige productcategorieën kunnen een penetratiegraad tot boven de 50% halen, terwijl sommige niet hoger zullen geraken dan 20%.

Ondanks de groei van de e-commerce zullen tot 2026 de fysieke winkels de hoogste omzet blijven genereren. Alleen zal het verkoopargument moeten verschuiven, van distributiekanaal tot een platform van ontdekking, engagement, ervaring en interactie. Daarvoor moeten technologieën gebruikt worden om een gedifferentieerde klantervaring aan te bieden. Bovendien moeten er met de beschikbare technologie een nieuwe vorm van customer engagement gecreëerd worden en moeten er nieuwe samenwerkingen ontstaan om de winkels om te bouwen tot plaatsen voor sociale interactie.

Eerlijk? Ik had het niet beter kunnen zeggen. Het is vanzelfsprekend dat we bij Hello Customer technologie bouwen die retailers kan helpen nieuwe waarde te creëren in hun winkels.